• gelişim müşavirlik
  • gelişim müşavirlik
  • gelişim müşavirlik
  • gelişim müşavirlik
1 2 3 4
Genel Muhasebe Hizmetleri
Muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına uygun şekilde hazırlanması, İlgili vergi kanunlarına gore muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması.
Muhasebe Revizyon Hizmetleri
Türk Vergi Mevzuatı ve Tek Düzen Hesap Planı hükümleri çerçevesinde tutulan muhasebe kayıtlarının kontrol edilmesi
Muhasebe Sistemlerinin Geliştirilmesi
Muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına uygun şekilde hazırlanması, İlgili vergi kanunlarına gore muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması.
Bordro Hizmetleri
Muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına uygun şekilde hazırlanması, İlgili vergi kanunlarına gore muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması.
Beyanname Hizmetleri
Muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına uygun şekilde hazırlanması, İlgili vergi kanunlarına gore muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması.
Raporlama Hizmetleri
Muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına uygun şekilde hazırlanması, İlgili vergi kanunlarına gore muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması.
Danışmanlık Hizmetleri
Muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına uygun şekilde hazırlanması, İlgili vergi kanunlarına gore muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması.
Diğer Hizmetler
Muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına uygun şekilde hazırlanması, İlgili vergi kanunlarına gore muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması.